Vernieuwende woonvorm

Vernieuwende woonvorm wordt onderzocht Oosterwolde – OoststellingwerfsBelang gaat voor bouwen, inherent aan partijprogramma. Als hoofdindiener van motie ‘vernieuwende woonvorm’ blijven zij inspelen op maatschappelijke tendensen en de vraag naar woningen in onze...

Raadsvergadering 17 juli 2018

Ja hoor na deze vergadering is de fractie van OoststellingwerfsBelang eindelijk compleet. Ook Edwin Meijerhof is nu benoemd als raadslid. Het mooie daarvan is ook dat nu eindelijk de foto van de gehele raad gemaakt kan worden dus staan we allemaal weer 5 minuten te...

Raadsvergadering 22 mei 2018

Deze vergadering staat, naast een aantal reguliere onderwerpen, vooral ook in het teken van het vaststellen van het raadsprogramma, de presentatie van het coalitieprogramma en de benoeming van de 4 nieuwe wethouders. We beginnen echter met een 2 tal benoemingen van...

Raadsvergadering 19 juni 2018

Jakob Baar (Fractievoorzitter VVD) neemt als eerste het woord en biedt  zijn excuses aan voor hetgeen hij de vorige vergadering heeft gezegd met name richting wethouder Esther Verhagen. Wethouder Verhagen accepteert de excuses. Insprekers Dhr. Hoeksema  en Dhr....

Raadsvergadering 17 April 2018

Als eerste wordt dhr. Bart Polpe benoemt als vervangend raadslid voor de PvdA.  Dhr ter Heide heeft tijdelijk ( 16 weken) i.v.m ziekte voor deze periode afstand gedaan van zijn raadslid functie. Vervolgens worden de  nieuwe opvolgers benoemd van alle politieke...

Ingelaste raadsvergadering 6 maart 2018

Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de woningbouw in onze gemeente. Daar waar er enkele jaren geleden volop gebouwd mocht worden, maar dit door de economische crisis niet gebeurde, hebben we nu een situatie waarbij er volop behoefte is om te gaan...