‘Veelzijdig bewegen en ontspannen in onze prachtige gemeente en behoud van de couleur locale. ‘

OoststellingwerfsBelang ziet het verenigingsleven als een belangrijke motor van de samenleving. Het vrijwilligerswerk is hierbij onontbeerlijk. Behoud van huidige steun aan de verengingen en vrijwilligersorganisaties is onze inzet.

De gemeente Ooststellingwerf heeft op het gebied van cultuur en recreatie heel veel te bieden, we kunnen ons hiermee onderscheiden ten opzichte van onze buurgemeenten en houden we onze couleur locale.  

Kernideeën van OoststellingwerfsBelang

Sport

  • OoststellingwerfsBelang vindt dat sport voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig moet zijn. Sport bevordert de geestelijke gezondheid en zorgt voor sociale samenhang. We zetten in op extra aandacht voor de gehandicaptensport, waarbij de samenwerking met ‘valide’ sporters zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.
  • De buurtsportcoaches hebben hun waarde meer dan bewezen, we willen deze dan ook structureel kunnen blijven inzetten.
  • OoststellingwerfsBelang wil dat alle sportaccommodaties en sportvelden financiële steun kunnen krijgen door middel van de zogenaamde 1/3 regeling.

 

Kernideeën van OoststellingwerfsBelang

Recreatie  / Toerisme

  • OoststellingwerfsBelang is voorstander van stimuleren en faciliteren van recreatie en toerisme waarbij het initiatief vanuit de (recreatieve) bedrijven komt, met als voorbeeld Appelscha 3.0 voor de hele gemeente.
  • Wandelroutes, ATB- en fietspaden maar ook voor de paardenliefhebbers ruiterpaden en – routes realiseren en deze evenals onze vaarroutes zoals bijvoorbeeld de Turfroute, onderhouden en daarmee de recreatieve mogelijkheden vergroten. Hiermee wordt ook de (verkeer) veiligheid in algemene zin bevordert.

Kernideeën van OoststellingwerfsBelang

Cultuur

  • Wij zijn trots op onze gemeente. De Paasvuren, Sinterklaas en Carbid schieten maken onderdeel uit van onze cultuur, tradities en identiteit. Hier zijn we trots op en willen dat beschermen en/of behouden.
  • Verder wil OoststellingwerfsBelang stimulering van onder andere cultuureducatie, ondersteuning verenigingsleven en organisaties die actief zijn op dit gebied. Ruimte bieden aan lokale kunstenaars om te exposeren in openbare ruimtes. Tevens specifieke plekken realiseren waar werkgroepen en activiteiten samenkomen, de zg. bruisplekken.
  • OoststellingwerfsBelang wil graag de Stellingwerfse taal behouden.

 

Nobilis Fochteloo

Klik op de afbeelding om hem te vergroten

Buurtsport Ooststellingwerf

Buurtsport Ooststellingwerf

Doe je ook met ons mee?
Word lid van Ooststellingwerfs Belang!