Stem lokaal stem

Ooststellingwerfs Belang

Bestuur

Ooststellingwerfs Belang

Het partijbestuur van Ooststellingwerfs Belang bestaat uit:

Bert Beijert           – vice- voorzitter, Oosterwolde

Ria Boomsma       – secretaris en ledenadministratie, Appelscha

Sierd de Boer        – lid, Appelscha

Bert Beijert            – penningmeester, Oosterwolde

De fractie van Ooststellingwerfs Belang bestaat uit:

Henk Dongstra       – fractielid, Oosterwolde

Ria de Groot           – fractielid, Appelscha

Arènda Broersma   – fractielid, Oosterwolde

 

 

 

Wethouder in het college namens Ooststellingwerfs Belang:

Esther Verhagen     –  wethouder, Makkinga

Schaduw fractieleden:

Harm Betten            – raadscommissielid, Oosterwolde

Bert Beijert              – raadscommissielid, Oosterwolde

Contactadressen:

E-mail Algemeen: info@ooststellingwerfsbelang.nu

Voor het bestuur: Bertus Plender, tel. 06-29075990

Bestuurssecretariaat:  Grote Leijen 51, 8426JE, Appelscha

Voor de fractie:  Henk Dongstra – 06-23040904

Dorpen

ooststellingwerfs belang dorp appelscha
ooststellingwerfs belang dorp Donkerbroek
ooststellingwerfs belang dorp Elsloo
ooststellingwerfs belang dorp Fochteloo
ooststellingwerfs belang dorp haule
ooststellingwerfs belang dorp haulerwijk
ooststellingwerfs belang dorp langedijke
ooststellingwerfs belang dorp Makkinga
ooststellingwerfs belang dorp nijeberkoop
ooststellingwerfs belang dorp oldeberkoop
ooststellingwerfs belang dorp oosterwolde
ooststellingwerfs belang dorp Ravenswoud
ooststellingwerfs belang dorp waskemeer