Onze partij

OoststellingwerfsBelang

De partij is een vereniging en kent daarom een bestuur. De bestuursleden zijn individueel benoemd in de Algemene Leden Vergadering. Een vergadering van alle leden van OoststellingwerfsBelang. Het bestuur legt aan deze vergadering jaarlijks verantwoording af. Gedurende het jaar zorgt het bestuur voor de continuïteit van de partij. Naast het bestuur houdt de fractie van OoststellingwerfsBelang zich bezig met de dagelijkse politieke gang van zaken. Dit is geen bestuurstaak.

Wethouder in het college namens OoststellingwerfsBelang

Esther Verhagen

De raadsleden van OoststellingwerfsBelang

Henk Dongstra

Bert Beijert

Ria de Groot

Arènda Broersma

Harm Betten (Raadslid)

Harm Betten

De raadscommissieleden van OoststellingwerfsBelang

Arjan  Wagenaar

Johan Elsenaar

Onze partij, wie zijn wij?

Wij zijn een gemeentelijke, lokale, politieke partij. Dé lokale partij in Ooststellingwerf.

We zijn geen linkse politieke partij, geen rechtse en zitten ook niet in het midden … we zijn gewoon lokaal.

Bij elk besluit dat we nemen denken we aan onze inwoners en onze ondernemers. Daar draait het om.

We hebben geen verplichtingen aan landelijke politieke partijen en zijn vrij om onze eigen keuzes te maken.

Onze Visie

Het lokale belang van onze gemeente, de inwoners en ondernemers, is voor OoststellingwerfsBelang leidend.

Met andere woorden … we willen er zijn voor onze inwoners en onze ondernemers. Wij handelen op uw geluid. Uw stem telt!

 

OoststellingwerfsBelang is voorstander van een zelfstandige gemeente Ooststellingwerf, welke bestuurlijk op eigen kracht functioneert. Zelfstandig doen we het prima en ondanks alle financieringstegenslagen, vanuit het Rijk, staan we er financieel redelijk positief voor.

OoststellingwerfsBelang hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de buurgemeenten, waarin behoud van de eigen identiteit voorop staat.

 

OoststellingwerfsBelang gaat uit van de kracht van ons eigen landelijk gebied en de eigen gemeentelijke kracht. Wij zien daardoor geen reden voor een fusie / herindeling of andere ontwikkelingen waarbij je gokt met gemeenschapsgeld.

OoststellingwerfsBelang is voor een gemeente die dicht bij haar inwoners staat en vanuit die positie haar eigen identiteit maar ook de identiteit en leefbaarheid in alle 13 dorpen wil bewaken en waar nodig verbeteren. De zelfstandige gemeente Ooststellingwerf biedt een thuis aan zijn inwoners, maar ook aan bezoekers en allen die een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid waarin rechtvaardigheid, integriteit en ondernemerschap hoog in het vaandel staan.

OoststellingwerfsBelang is opgericht om met lef zaken op te pakken, gericht op resultaat en mogelijkheden. In haar handelen gaat zij uit van: Actief, Betrokken, Communicatief, Daadkrachtig en Resultaatgericht.

OB is lid van Provinciaal Belang Fryslân (PBF)