Ons uitgangspunt is: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’.

Verduurzamen is nodig en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. OoststellingwerfsBelang wil ruimte geven aan innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid.

CO2 neutraal in 2030 zien we als uitdaging en stellen hier realistische plannen voor op.

De kernideeën van OoststellingwerfsBelang:

  • Waar staan we voor (speerpunten):

  • Moet ik van het gas af en wie betaald dit? OoststellingwerfsBelang is voorstander eerst te beginnen met besparende maatregelen door bv te isoleren en hybride verwarmingsmogelijkheden. Streven is gasloos in 2050.

  • OoststellingwerfsBelang is voorstander om eerst alle daken met zonnepanelen te bedekken. Aanleg van grote zonnepaneelvelden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

  • Geen grote windturbines, kleinere eventueel maar met medewerking van de leefomgeving.

  • Zoveel mogelijk biodiversiteit in de bermen.

  • We vinden dat de landelijke overheid mee moet betalen , in de vorm van subsidies, om bestaande woningen van particulieren te kunnen verduurzamen.

  • We zetten in op het toewerken naar een zogenaamde ‘circulaire economie’ waarbij te gebruiken materialen een minimale belasting voor het milieu veroorzaken en voor hergebruik geschikt zijn.

 

Doe je ook met ons mee?
Word lid van Ooststellingwerfs Belang!