Het lokale belang van onze gemeente, zijn inwoners en ondernemers, is voor OoststellingwerfsBelang leidend. 

‘Onbezorgd wonen en werken in een veilige omgeving’ is het uitgangspunt voor OoststellingwerfsBelang.

Wist u dat?

OoststellingwerfsBelang altijd staat voor groei en ontwikkeling. Wij hebben nooit geloofd in krimp (zie ook verkiezingskrant 2018).

 De kernideeën van OoststellingwerfsBelang:

 • OoststellingwerfsBelang wil uitbreiding van woningen door in elk dorp te bouwen gericht op de vraag. Betaalbare starterswoningen voor jongeren, woningen voor éénouder gezinnen en alleenstaanden. Woningen voor lager-, midden, en hogere inkomens, huur of koop. En woningen voor ouderen zoals levensloopbestendige woningen en / of vernieuwde woonvormen zoals bijvoorbeeld knarrenhofjes.
 • OoststellingwerfsBelang is een voorstander van meer sociale woningbouw en wil hierover afspraken maken met de in ons gebied actieve woningbouwcoöperaties.
 • OoststellingwerfsBelang wil dat onze inwoners goed en veilig kunnen wonen met een zo laag mogelijke gemeentelijke lasten.
 • Veiligheid van Leefomgeving: Hiermee bedoelen we ontmoetingsplekken (bruisplekken) voor inwoners, schone straten, geen kapotte bankjes of verlichting. Ook valt hieronder te denken aan de inzetbaarheid van BOA’s waarvan we een persoonlijke benadering verwachten
 • Dorpenvisie: OoststellingwerfsBelang wil elk dorp de ruimte bieden om zaken zelf te organiseren met ondersteuning van de gemeente indien nodig. Ons idee is dat: ‘Geef alle dorpen de ruimte om met initiatieven te komen die passen bij het dorp. Inwoners in de dorpen weten goed hoe ze met elkaar willen leven, wonen, recreëren en elkaar ontmoeten. Voor ons kunnen de dorpen dan leidend zijn en de gemeente kan ondersteunen.’
 • Ondernemers: OoststellingwerfsBelang wil ruimte bieden aan ondernemers voor verdere ontwikkeling. Door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden in aanvraagprocedures etc. Een gunstig vestigingsklimaat, lage lasten en het schrappen van overbodige regelgeving maken hier deel van uit.
 • OoststellingwerfsBelang wil een goede (digitale) ontsluiting in de hele gemeente realiseren, door een gemeente brede aanleg van glasvezel. Maar ook een goede ontsluiting van (nog aan te leggen) woonwijken en bedrijventerreinen.
 • Verkeer en vervoer: OoststellingwerfsBelang blijft zich inzetten voor goed begaanbare wegen en het goed onderhouden van wegen, fiets- en wandelpaden. Met extra aandacht voor de schoolroutes. En betere en snellere verbindingen voor (openbaar) vervoer. 

   Doe je ook met ons mee?
   Word lid van Ooststellingwerfs Belang!