OoststellingwerfsBelang wil een duurzame gemeente zijn, waarin zorg voor gezondheid, welzijn, veiligheid, bedrijvigheid en de omgeving voorop staan.

Ons uitgangspunt is: ‘Sociaal, gezond en actief Samenleven.’

De kernideeën van OoststellingwerfsBelang:

 • OoststellingwerfsBelang wil meer steun voor mantelzorgers, aandacht voor vrijwilligers, waar mogelijk controle op de jeugdzorg door vroege inzet van gebiedsteams, ruimhartig armoedebeleid, positieve gezondheid voor onze inwoners met behulp van buurtsportcoaches, lifestyle advies enz.
 • OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat de zorg voor inwoners dicht bij huis georganiseerd wordt. Ook in de kleinere dorpen.
 • OoststellingwerfsBelang is een voorstander van het ontwikkelen van specifiek beleid voor statushouders en arbeidsmigranten. Uitgangspunt blijft dat deze groep integreert in onze samenleving.
 • OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat de inwoner snel en goed geholpen wordt. Dat er samen met u wordt gekeken naar mogelijkheden om uw probleem en/of vraag op te lossen. ‘Ja , mits ‘moet uitgangspunt zijn van de dienstverlening van de gemeente.
 • OoststellingwerfsBelang wil dat, als er zorg nodig is, er goede veilige zorg voor een ieder is. Goed te bereiken voorzieningen, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en maatwerk.
 • OoststellingwerfsBelang wil een vrije en rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor al haar inwoners. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid ten opzichte van je medemens en je omgeving. Participatie en verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving willen we stimuleren
 • Ontmoetingsplekken moeten het kloppend hart zijn van de gemeenschap, geldend voor jong en oud
 • OoststellingwerfsBelang wil dan ook het opbouwwerk behouden.

   

  Waardering jonge mantelzorgers

  Restyle plantsoen Oude Wijk Waskemeer, resultaat initiatief het fonds

  De doelenboom is de kern van de visie op Samenleven in Ooststellingwerf. In deze een schematische weergave van behaalde opgaven, maatschappelijke effecten en indicatoren

  Doe je ook met ons mee?
  Word lid van Ooststellingwerfs Belang!