OoststellingwerfsBelang is voorstander van een doordacht, toekomstgericht en solide financieel beleid.

Een gezond ondernemersklimaat, ruimte voor investering en innovatie

De kernideeën van OoststellingwerfsBelang:

Financiën

  • OoststellingwerfsBelang wil lage gemeentelijke lasten, voor onze inwoners en onze ondernemers. We willen een begroting in evenwicht. Wanneer er sprake is van lastenverhoging dan ook onderzoek naar kostenbesparing.
  • Ons financieel beleid is onder andere gericht op: beheersing van de gemeentelijke schulden, ruimte voor investeringen en aanhouden van acceptabele reserve.
  • Het financieel beleid is op orde, dit willen we graag behouden. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen. En inkomsten uit meevallers niet gebruiken voor structurele uitgaven.

 

De kernideeën van OoststellingwerfsBelang:

Economie

  • OoststellingwerfsBelang streeft naar een goede economische ontwikkeling, hiermee kan de verwachte bevolkingsafname voor onze regio een halt worden toegeworpen en worden omgebogen naar stabilisering en wellicht zelfs groei van ons inwonerstal. Behoud en aantrekken van vitale, innovatieve bedrijven is hierbij een must. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven en zijn faciliterende rol als overheid krachtig in te zetten.
  • OoststellingwerfsBelang gelooft in een dienstbare en op de burger gerichte overheid die inzet op vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving. Regelgeving moet het algemeen belang dienen en aansluiten op de initiatieven vanuit de samenleving.
  • OoststellingwerfsBelang wil een inkoop- en aanbestedingsbeleid waar de focus ligt op het gunnen van werk en afnemen van diensten bij de lokale ondernemer.
  • OoststellingwerfsBelang wil een goede (digitale) ontsluiting in de hele gemeente realiseren, door een gemeente brede aanleg van glasvezel. Maar ook een goede ontsluiting van (nog aan te leggen) woonwijken en bedrijventerreinen.
  • Centrumontwikkeling: Naast de nieuwbouw en/of herstructurering van winkellocaties vind OoststellingwerfsBelang het belangrijk dat er ook investeringen worden gedaan die de sfeer en ‘beleving’ van de winkelcentra bevorderen, samen met de ondernemers.
  • OoststellingwerfsBelang is voorstander van ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden. Zorgen dat er grond is voor nieuwkomers. Dat is goed voor de werkgelegenheid.
  • OoststellingwerfsBelang is voorstander van het stimuleren om het onderwijs en lokale ondernemers te laten samenwerken zodat er meer hoogwaardige (lokale) producten tot stand komen met als voorbeeld het sociaal atelier in het biosintrum waar onderwijs, ondernemers en overheid al intensief samenwerken.

Centrum Oosterwolde

Biosintrum

Aanleggen glasvezel

Doe je ook met ons mee?
Word lid van Ooststellingwerfs Belang!