Tijdelijke opvang statushouders in Rikkingahof

Ooststellingwerfs Belang is blij met de tijdelijke opvang van statushouders in het leegstaande pand van Rikkingahof. Hiermee wordt er een nuttige functie gegeven aan een groot gebouw die anders leeg zou staan. Dat er nu gekozen is voor mensen die in Nederland blijven is alleen maar positief te noemen. Deze mensen zijn bereid om écht deel te nemen aan onze samenleving. Alhoewel zij hier tijdelijk verblijven hoopt Ooststellingwerfs Belang dat alle Ooststellingwervers hen opnemen in onze fantastische gemeente.

Op donderdag 28 september en maandag 2 oktober zijn er inloopmomenten in het gemeentehuis in Oosterwolde, waar inwoners vragen kunnen stellen over de tijdelijke woonlocatie. Beide dagen zijn tussen 14.00 en 19.30 uur medewerkers van de gemeente, COA, Actium en de politie aanwezig om vragen te beantwoorden.

Terug naar alle berichten