Gebruik uw stem, Stemmen loont

Hier vindt u ligt de verkiezingskrant van Ooststellingwerfs Belang voor de gemeenteraads-verkiezingen die op 14, 15 en 16 maart 2022 worden gehouden. In een democratisch land zijn ook de lokale verkiezingen van groot belang. Uw stem is dus van grote waarde.

De gemeenteraadsverkiezing gaat over onderwerpen die heel dicht bij mensen liggen. Het gaat bijvoorbeeld over uw buurt waarin u veilig wilt wonen. Over woningbouw in alle prijsklassen in uw dorp of wijk. Hoe de zorg dichtbij huis geregeld wordt en hoe hoog de gemeentelijke belastingen worden.

En voor uw dorp of wijk kan de gemeenteraad ook besluiten nemen over de accommodaties voor de sportvereniging, een ontmoetingsplek ook voor de jeugd, het kunst en cultuur budget, windmolens en zonnepaneelvelden in het buitengebied, werk, en bereikbaarheid van de dorpen. Lees verder in de krant…

 

Terug naar alle berichten