Alle dorpen van Ooststellingwerfs Belang

Welkom bij OoststellingwerfsBelang!

Wij zijn een gemeentelijke, lokale, politieke partij. Dé lokale partij in Ooststellingwerf.

Het lokale belang van onze gemeente, de inwoners en ondernemers, is voor OoststellingwerfsBelang leidend. Met andere woorden … we willen er zijn voor onze inwoners en onze ondernemers. Wij handelen op uw geluid. Uw stem telt!

Blijf op de hoogte

‘Wilt u alle ontwikkelingen volgen en/of lezen, zie dan meer onder nieuwspagina.

OoststellingwerfsBelang stelt vragen over de Fochtelooerveenweg

In de komende commissievergadering wordt namens OoststellingwerfsBelang vragen gesteld omtrent het vervolg van de afsluiting van de Fochtelooerveenweg. De gevolgen van de afsluiting kunnen overlast geven in de dorpen rondom het Fochtelooerveen. Met deze vragen hopen...

Nieuwe burgemeester

Vanavond is de naam bekend gemaakt die wordt voorgedragen om burgemeester te worden in onze mooie gemeente Ooststellingwerf. Na een intensief selectie proces werd in een openbare raadsvergadering de naam bekend gemaakt. Het gaat om Jack Werkman, uit Sluis. Jack...

Provinciale verkiezingen 2023

15 maart is het zover. Dan kiezen we het nieuwe provinciaals bestuur. Provinciaal Belang Fryslân gaat de belangen van onze gemeente op provinciaal niveau behartigen. Geen landelijke politieke spelletjes, geen landelijke belangen voorop stellen. Door op 15 maart te...

Stem Lokaal in het Stemlokaal

Onze speerpunten

Wonen en Werken

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

Sport, Recreatie en Cultuur

Economie en Financiën