Alle dorpen van Ooststellingwerfs Belang

Welkom bij OoststellingwerfsBelang!

Wij zijn een gemeentelijke, lokale, politieke partij. Dé lokale partij in Ooststellingwerf.

Het lokale belang van onze gemeente, de inwoners en ondernemers, is voor OoststellingwerfsBelang leidend. Met andere woorden … we willen er zijn voor onze inwoners en onze ondernemers. Wij handelen op uw geluid. Uw stem telt!

Blijf op de hoogte

‘Wilt u alle ontwikkelingen volgen en/of lezen, zie dan meer onder nieuwspagina.

‘Gemeente bepaalt zelf of het reageert op voorstel FUMO’

Ooststellingwerf wil zelf bepalen wanneer zij wel of niet een zienswijze indient op voorgenomen besluiten van omgevingsdienst FUMO. De FUMO wil het eigen algemeen bestuur per geval laten bepalen voor welke besluiten aanvullende zienswijzen worden gevraagd. Voor Ooststellingwerf is dat de wereld op z’n kop. De fractie van Ooststellingwerfs Belang is bijvoorbeeld van mening dat het indienen van een zienswijze mogelijk moet zijn op alle voorstellen en/of besluiten. Dus dat het een automatische bevoegdheid van de raad is en blijft.

OoststellingwerfsBelang doet mee met NL-Doet

Lokaal bezig zijn met een landelijke uitwerking. Leden van onze factie hebben geholpen bij het zomer-klaar maken van tuin van Stellinghaven in Oosterwolde. We hadden geluk, want het weer was prachtig! En na deze opknapbeurt kan ook het zonnetje doorbreken voor de...

Hertenkampen mogen tóch blijven door aanpassing dierenlijst

Waar Groen Links het verband niet zag, ziet OoststellingwerfsBelang wel de maatschappelijke impact door het verdwijnen van de hertenkampen. Gelukkig is de minister het er ook mee eens en mogen de hertenkampen blijven. Een hele opluchting voor de vele...

Stem Lokaal in het Stemlokaal

Onze speerpunten

Wonen en Werken

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

Sport, Recreatie en Cultuur

Economie en Financiën