”Eén voor allen, allen voor lijst 1!”

Ria de Groot

Fractielid

Vier jaar geleden begon ik als fractielid van OoststellingwerfsBelang. Door veranderingen in de partij maar vooral het vertrouwen wat in mij als persoon is uitgesproken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018 door vele inwoners, heb ik mijn verantwoordelijkheid gepakt om op te treden als Raadscommissielid, en vanaf oktober 2019 als Raadslid, voor onze partij.

Makkelijk?, … NEE. Noodzakelijk?, … JA

Met elkaar wisten we voor welke opgave we stonden, kwam de rust en stabiliteit terug. Zijn we met elkaar constructief aan de gang gegaan. Alles in het belang voor onze inwoners en ondernemers in onze prachtige gemeente Ooststellingwerf.

De afgelopen 4 jaar heb ik me vooral mogen inzetten voor Samenleving. In de afgelopen periode zijn we in staat geweest om verschillende positieve ontwikkelingen in gang te zetten waarbij voor ons Participatie voorop bleef staan (ondanks de beperkingen door Corona). Hoe bijvoorbeeld onze wethouder Esther Verhagen het sociaal domein dan ook op een hoger level heeft weten te brengen, verdient mijn inziens waardering.​

Een sociale samenleving die onder andere gaat voor: gelijkheid, ‘goede, veilige en verantwoorde zorg voor een ieder’. Verder gaan we voor goed te bereiken voorzieningen, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en maatwerk en ook behoud van passend vervoer. Hierbij oog heeft en houdt voor jong en oud en waardering toont voor onze vrijwilligers en mantelzorgers.

De komende periode staan we wederom met elkaar voor een grote opgave. Denk hierbij aan: Woningbouw, Zorg en Welzijn, Leefbaarheid, Duurzaamheid en Energie.

Om doelen te bereiken is het soms wat geven, soms wat nemen. Hebben we met elkaar compromissen te sluiten om tot (meer) gewenste oplossingen te komen waar alle betrokkenen en/of belanghebbende zich in kunnen vinden. In gesprek zijn en blijven met elkaar is mijn inziens een voorwaarde om lokaal maatschappelijke vraagstukken (die aansluiten op uw wensen en behoeften) tot een goede afloop te brengen. 

De komende 4 jaar zie ik het ook weer als een uitdaging om me in te zetten – samen met de andere fractieleden – voor uw belangen. Gelooft u ook in de lokale kracht? Stem dan (14,15 en) 16 maart 2022 op OoststellingwerfsBelang.

‘Eén voor allen, allen voor lijst 1’ Samen staan we sterk