Raadsbezoek aan mestvergister

te kunnen sluiten op gasverwerkingsinstallaties.Op woensdag 17 mei zijn we op bezoek geweest op de boerderij van Jelle Heida. Op het erf staat een mestvergister die groengas maakt van de dagverse mest van de 500 melkkoeien.

Super interessant om de horen hoe uit de mest propaan, CO2, vlugtige stikstof gehaald wordt om vervolgens al schonere bemesting kan worden gebruikt.

Na dit bezoek werden we in het Biosintrum geïnformeerd over de projecten om ook kleinere stallen aan te kunnen sluiten op gasverwerkingsinstallaties.

Terug naar alle berichten