”Stem lokaal in het stemlokaal!”

Henk Dongstra

Fractielid (voorzitter)

Hoe heb ik de afgelopen periode ervaren werd mij gevraagd. Nou best wel enerverend. Van diepte punten naar mooie momenten. Iedereen weet dat de fractie van OoststellingwerfsBelang met 7 zetels aan de raadsperiode 2018-2022 begon. Helaas namen vier leden in de eerste helft afscheid en namen hun zetel mee. Al met al heeft dat best wel onrust gezaaid binnen de fractie, maar ook binnen de coalitie en de oppositie. Na een onrustige periode en veel oplossingsgericht overleg hebben we de draad weer opgepikt. Zijn we er als fractie weer bovenop gekomen en zijn we aan de slag gegaan. Eerlijk gezegd zijn we er als fractie sterker uit gekomen. Dus is een compliment voor alle fractieleden meer dan verdient !!

Ook in de afgelopen periode zijn we een zelfstandige gemeente Ooststellingwerf gebleven. Er werd wel eens een zagende beweging gemaakt door een partij, maar tot op dit moment willen de 3 gemeenten – welke samenwerken in OWOverband – dit alleen nog maar versterken en continueren. Samen werken JA, Samen gaan NEE.

En waar ga ik me de komende periode voor inzetten? Moeilijk om alles te benoemen, er zijn heel veel onderwerpen die belangrijk zijn en waar we ons voor willen inzetten. Zo blijven we ons inzetten dat er woningen worden gebouwd in al de dertien dorpen in onze mooie gemeente. Met de nadruk op woningen in de sociale sector, als ook in de particuliere sector. Tevens woningen voor jong en oud zoals bijvoorbeeld; starterswoningen, levensloop bestendig en zorg geschikte woningen.​

Ander punt is hoe we omgaan met de verplichting om andere energiebronnen in te voeren. Wat ik belangrijk vind, is dat we u als inwoners mee moeten nemen in hoe dat te realiseren en betaalbaar te houden? Invullen van Rijksverplichtingen gaan meestal niet gepaard met financiële tegemoetkoming, terwijl dat in dit geval best wel nodig is denk ik.

Andere noemenswaardige aandachtspunten: Ik wil goede zorg en ondersteuning daar waar nodig. Burgerparticipatie vind ik erg belangrijk, vooral bij ingrijpende onderwerpen. Ik wil dat de financiële lasten voor de inwoners van Ooststellingwerf binnen de perken blijven, alleen inflatie verhogingen.

En als afsluiter wens ik alle inwoners een zelfstandige, financieel gezonde gemeente Ooststellingwerf. Die werkt vanuit het principe “Samen zijn we Sterk”