”Ik geloof in een samenleving waar ieder mens er toé doet en mee kán doen.”

Esther Verhagen

Wethouder

Ik ben Esther Verhagen, getrouwd, moeder van 2 dochters en woonachtig in Ooststellingwerf.

Na gewerkt te hebben als manager bij verschillende zorg – en GGZ instellingen en als politiek bestuurder (wethouder) in mijn vorige woonplaats, ben ik nu sinds 4 jaar wethouder van de gemeente Ooststellingwerf voor de grootste lokale partij OoststellingwerfsBelang.

Ik heb bewust gekozen om lid te worden van OoststellingwerfsBelang, omdat ik als wethouder merkte dat het landelijke beleid vaak niet goed aansloot op de vraag en behoefte van de inwoners in onze gemeente. Daarom kies ik lokaal voor onze inwoners.

Als wethouder schakel ik constant tussen mijn zakelijke en resultaatgerichte kant en mijn sterke mens gerichte kant. Juist nu is investeren in de samenleving nodig. Daar wil ik mij ook hard voor maken.

In de gemeente Ooststellingwerf hebben veel inwoners ideeën over hoe het beter zou kunnen in hun eigen dorp of wijk. De gemeente is er voor de samenleving en ik zie het als mijn opdracht om samen met de inwoners te kijken hoe we plannen kunnen realiseren door bijvoorbeeld geld beschikbaar te stellen of bij de uitwerking te ondersteunen. Er zijn al veel plannen voor en met de dorpen gerealiseerd zoals de buurthuiskamers waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar plek is voor inwoners die zorg nodig hebben, nieuwe sportaccommodaties in Haulerwijk en Oosterwolde, kunst in de dorpen, pannakooien voor de jeugd en extra geld voor de vrijwilligers bij verenigingen, etc.

Daarnaast is het van belang voor het behoud van de leefbaarheid in de dorpen dat we snel meer woningen bouwen in alle dorpen passend bij de schaal van het dorp. Woningen ( koop en huur) voor alle inkomens en alle generaties inclusief levensloopbestendige woningen voor ouderen en zorgwoningen. Het uitgangspunt daarbij blijft wonen in schone, groene wijken waar het veilig is.

De kracht van een samenleving hangt af van hoe goed je zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben. Dan stá je ergens voor als samenleving. Ik zou dan ook graag een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van kwalitatieve zorg en ondersteuning op maat, want ieder mens is uniek. Zorg die dicht bij de mensen staat en past bij het leven dat iemand wil leiden. Zo kunnen onze inwoners zelfstandig blijven wonen met zorgvoorzieningen in de buurt, blijven goede vervoersvoorzieningen behouden en wordt het voor iedereen mogelijk om mee te kunnen doen in onze samenleving.

De zorg op scholen moet worden uitgebreid zodat we er vroeg bij zijn en zware zorg voorkomen kan worden. Zorg voor onze mantelzorgers door naast ze te gaan staan en ze te ontlasten van de zware zorgtaken.

Dat is mijn belofte!