Bestuursnieuws 03-06-2020

Beste leden,

In de bestuursvergadering van 3 juni jl. heeft dhr. Roel de Boer medegedeeld zijn functie als
interim voorzitter van OoststellingwerfsBelang, met ingang van heden te willen beëindigen
i.v.m. zijn verhuizing naar Leeuwarden volgend voorjaar.
Ook de afwezigheid door zijn verblijf van enkele maanden in voor en najaar in Griekenland spelen
mee om nu alvast ruimte te geven aan een nieuwe voorzitter binnen ons bestuur.

Dhr. Bertus Plender is bereid gevonden om als interim voorzitter zijn taken over te nemen. In de
eerst volgende ledenvergadering zal Bertus voorgedragen worden voor de functie als voorzitter.
Roel blijft tot de voorjaars ledenvergadering 2021 lid van het bestuur en
OoststellingwerfsBelang.

Vriendelijke groet,
Het Bestuur OoststellingwerfsBelang

Terug naar alle berichten