”OoststellingwerfsBelang, uw betrouwbare partner in Ooststellingwerf.”

Bert Beijert

Raadscommissielid

De verkiezingen voor een plaats in de gemeenteraad komen er weer aan. Woensdag 16 maart 2022 weten we of OoststellingwerfsBelang opnieuw de grootste partij wordt.

Mijn naam is Bert Beijert en ben het bestuur dankbaar dat ze mij op plek 2 hebben gezet van de kandidatenlijst. Dit spreekt wederzijds vertrouwen uit.

Afgelopen jaar heb ik ervaring kunnen opdoen als raadscommissielid. De volgende stap is dan hopelijk een raadszetel voor de komende 4 jaar.

Ik kijk er naar uit om de komende periode met onze huidige fractie te mogen samenwerken. Het is voor OoststellingwerfsBelang een roerige periode geweest door de afsplitsingen en zetelroof van oud fractieleden. Gelukkig hadden de huidige fractieleden allemaal dezelfde doelstelling: We keren het tij en gaan volle kracht voorruit en laten ons niet uit het veld slaan. We zullen ons blijven inzetten voor onze inwoners. ​

Een aantal speerpunten waar we ons voor gaan inzetten de komende periode zijn onder andere:

  • Woningbouw voor alle doelgroepen in alle dorpen.
  • Zelfstandige gemeente blijven
  • Goede zorg en ondersteuning indien mogelijk zo dicht mogelijk bij huis.
  • Veilig en goed wonen voor iedereen.

Als commissielid voor ‘Ruimte’ heb ik mij anderhalf jaar kunnen inzetten op dit gebied. Ook de komende periode zal ik mij sterk maken voor een goede leefomgeving. Iedereen heeft recht op een (betaalbare) woning, gezond leefklimaat, goede sport accommodaties en ondernemers moeten de ruimte krijgen voor starten of uitbreiding.

Voor meer info kunt u onze nieuwe website : www.ooststellingwerfsbelang.nl bezoeken waar het programma te vinden is van OoststellingwerfsBelang.

Uw stem is goud waard. Stem 16 maart op OoststellingwerfsBelang.

OoststellingwerfsBelang, uw betrouwbare partner in Ooststellingwerf