Provinciale verkiezingen 2023

15 maart is het zover. Dan kiezen we het nieuwe provinciaals bestuur. Provinciaal Belang Fryslân gaat de belangen van onze gemeente op provinciaal niveau behartigen. Geen landelijke politieke spelletjes, geen landelijke belangen voorop stellen.

Door op 15 maart te kiezen voor Lokaal kiest u voor uw gemeente. Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma “Lokaal eerst”

De website: www.pbf.frl

 

Terug naar alle berichten