Na opening en vaststellen agenda spreekt mevrouw  Sipsma in over de stand van zaken van Stichting Kunstwerf.  Deze stichting bestaat nu 10 jaar en voorziet nog steeds in een grote behoefte. Ze wil door in te spreken het belang van Kunstwerf nog graag eens benadrukken.

Vervolgens nemen we afscheid als raadsopvolger van de heer Dhr. Meyer van de Christen Unie.  Hij wordt opgevolgd door Berend Leistra, die na beëdiging aan de slag kan.

Masterplan Regio Appelscha   Dit stuk is inmiddels ter voorbereiding al 2x  besproken in de raadscommissie,  ook zijn er  schriftelijke vragen over gesteld. We hebben moeite met een door de CDA gevraagde aanvulling over willekeurige benoeming van verbindingszone Blauwe Bos-Oldeberkoop. Naar onze mening moet je zaken op hoofdlijnen benoemen, of alles.  Roel maakt hier een opmerking over in zijn inbreng. We kunnen instemmen met het stuk. De meeste partijen spreken uit  dat nu vooral de ondernemers van onze gemeente aan bod zijn om mee te doen in de ontwikkelingen.

Verkeerspunt Oude Wijk te Waskemeer  In dit voorstel wordt extra geld gevraagd om een weggedeelte veiliger te maken. Veiligheid kun je niet tegen zijn, ook al worden niet alle problemen opgelost, we zijn overtuigd dat de situatie verbeterd en stemmen voor.

Schriftelijke vragen  PvdA betreffende situatie Caparis  De PvdA heeft een groot aantal vragen gesteld over Caparis. Met name zijn er zorgen over de overgang van medewerkers van Caparis naar de gemeente. Wethouder Van Esch beantwoord de vragen uitgebreid en duidelijk.  De PvdA vraagt vervolgens ruimte om aanvullende vragen te stellen.  We hebben hier moeite mee, we willen het proces van Caparis zo weinig mogelijk verstoren, dit zal immers steeds ontzettend veel onrust onder het personeel van Caparis teweeg brengen, dat willen we niet. We zijn overtuigd van de zorgvuldigheid van het proces en stemmen tegen verdere vraagstelling op dit moment.

Motie vreemd aan de orde Groen Links  Groen Links heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Het betreft een motie van treurnis richting het college over de toegezegde middagsluiting van de Stationsstraat die nog niet heeft plaatsgevonden. Volgens het college is het verklaarbaar doordat er naast het afhandelen van aan termijnen gehouden procedures,  de paal die zorgt voor afsluiting niet meer uit de grond wil door een technische storing. Na diverse acties is vastgesteld dat reparatie niet meer mogelijk is en inmiddels is aan een bedrijf opdracht gegeven om zo snel mogelijk inklapbare paaltjes te plaatsen. De motie wordt dor een meerderheid van de raad afgewezen. Plaatsing van de paaltjes heeft inmiddels plaatsgevonden.