Programmabegroting 2016-2019

Een lange zit vandaag, de vergadering begint al om 14:00 uur, waarbij er, naast de programmabegroting al 5 amendementen en 14 moties zijn geagendeerd. Alle voorzitters hebben 8 minuten de tijd om de  standpunten in te brengen, voor OoststellingwerfsBelang staan, naast het consistente financiële beleid,  vooral de voorgenomen trendmatige verhoging Ozb, de onderhoudstoestand van de wegen, onkruidbestrijding, de besteding van de precariogelden, aanleg breedband in het buitengebied, de ontwikkeling van de 3 d’s , de inrichting van de gebiedsteams en de herijking van de OWO samenwerking hoog op de agenda. De goede financiële positie waarin onze gemeente verkeerd, is een voortvloeisel uit het beleid van de afgelopen jaren waarin OoststellingwerfsBelang een belangrijke stem heeft gehad. De afgelopen 10 jaren heeft Ooststellingwerf er niet zo goed voor gestaan heeft de heer Ter Heide van de PvdA in de commissievergadering betoogd, laat dit nou net de periode zijn dat OoststellingwerfsBelang bestaat !  Daarnaast vragen we middels een motie aandacht voor de gevaarlijke situatie op het traject langs de N381 Duistereweg-Nanningaweg, alwaar door de aanpassingen de bevolking, met name fietsers, nog anderhalf jaar worden geconfronteerd met een zeer gevaarlijke situatie: Fietsers, tractoren, bouwverkeer en auto’s moeten samen over een veel te smalle paralelweg, waarvan de bermen ook nog eens totaal vernield  en onbegaanbaar zijn.  Onze motie over de veiligheid langs de N-381 wordt raadbreed gesteund, de wethouder kan met deze motie op pad om bij de provincie dit probleem aan te laten pakken. ( Noot: Op 12 november is er een tijdelijke oversteekregeling voor fietsers gerealiseerd en voor eind november wordt de situatie dusdanig ingericht dat de veiligheid beter gegarandeerd kan worden, dit mede naar aanleiding van de vele media aandacht die we over dit onderwerp kregen).

Een amendement waarin wordt bepaald dat de Ozb in 2016 niet trendmatig wordt verhoogd wordt aangenomen, ook de  motie voor de aanleg van snel internet in het buitengebied wordt breed gesteund.  De programmabegroting wordt met grote meerderheid van stemmen  aangenomen.