Vanavond ligt de begroting ter beoordeling. Een degelijk stuk werk waar in de commissievergadering alle vragen professioneel en naar tevredenheid zijn beantwoord. OoststellingwerfsBelang dient een motie in waarin wordt opgeroepen om braakliggende gemeentelijke gronden waarvan gebruik niet is voorzien, ter beschikking te stellen aan initiatieven voor de opwekking van alternatieve vormen van energie zoals zonnecollectoren. De motie wordt raadsbreed aangenomen.

De vergadering ken een groot verzoeningsgehalte, er is kennelijk nagedacht over de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Er worden zelfs excuses gemaakt voor dingen die in een sfeer van hoge emotie, onbedoeld zijn gezegd. We hopen dat er een kentering komt naar een meer inhoudelijke en respectvolle manier vanpolitiek bedrijven, aan onns heeft- en zal het niet liggen.