De raadszaal zit flink vol publiek, dit is mooi omdat er een belangrijk onderwerp wordt besproken n.l. Masterplan Oosterwolde – Venekoten Noord.

Inspreker is Dhr. Witpeerd,  voorzitter van Oosterwolde promotion

Hij geeft aan dat er van het begin af aan mogelijkheden zijn geweest om mee te denken en praten.Hij vraagt zo snel mogelijk met dit plan van start te gaan.
Agenda punt A1:
Ja, daar is het dan: het langverwachte Masterplan Oosterwolde Centrum -Venekoten Noord
Het plan is veel besproken binnen de gemeenteraad maar vooral ook door de mensen die er mee te maken
krijgen.

De een wat positiever dan de ander, maar OoststellingwerfsBelang is nu toch van mening dat er naar alle betrokkenen is geluisterd en met alle zienswijzen rekening is gehouden. De ondernemers gaven tijdens de commissievergadering aan tevreden te zijn. De zienswijzen over de Venekoterweg zijn verwerkt. Met de eigenaar van New York New York is intensief gesproken en hij kan aangeven wat zijn wens is. Het is mogelijk om zijn zaak te laten staan en de toegangsweg naar de achterliggende winkels aan te passen. Ook andere opties zijn de eigenaar van New York New York aangeboden. Eigenaar New York New York en gemeente blijven in gesprek.
Nu er zoveel inspraak mogelijkheden zijn geweest, diverse overleggen en het lijkt dat een ieder tevreden is over dit plan, wat natuurlijk niet in 1x uitgevoerd gaat worden, heeft ook OoststellingwerfsBelang ingestemd met dit plan.
Het plan wat een stip op de horizon is en wat natuurlijk nog best wat tijd in beslag neemt voordat het helemaal is uitgevoerd.
Het plan kan van start want het wordt unaniem aangenomen door de raad.

Agendapunt B.1

Concept Plan van Aanpak Omvormingsplan Transitie Jeugdzorg.
Dit punt staat op de agenda omdat vanaf 2015 de jeugdzorg een verantwoording is van de gemeente. Om dit goed te regelen/organiseren is er nu een voorstel richting de raad gekomen.
OoststellingwerfsBelang heeft niet de know-how om te controleren of de oplossing die er nu ligt de juiste is, maar het stuk straalt wel het vertrouwen uit dat eea goed geregeld lijkt te zijn.
Wat ons betreft mag de organisatie verder gaan met de ontwikkelingen van deze zorg, waarbij voor ons wel de zorg voor de jeugd het belangrijkste is, belangrijker dan de regel-wetgeving en financiën.

B.2

Papierloos vergaderen
Ja, dat wordt spannend voor de nieuwe raadsleden.   Deze raad besluit om toch de uitdaging van papierloos  vergaderen aan te gaan.
Evenzo de aangescherpte procedure tijdens de raadsvergaderingen.