Ja het vergaderseizoen is weer begonnen, en daarmee ook de politiek.

Het begint al bij het vaststellen van de agenda, er is een verschil van mening over het agendapunt over de klachtenfunktionaris. Het verschil zit hem in het feit dat er een verandering is in de functie van de klachtenfunktionaris en niet over het functioneren van de klachtenfunktionaris..Na stemming blijft het onderwerp op de agenda staan en mag er in 2 termijnen over gesproken worden.

De Oppositie partijen dienen een motie in over Caparis.Stellingwerf+ dient een motie in over Caparis.

Agendapunten:

Uitvoering motie lastenverlichting energiekosten dorpshuizen.

Eind vorig jaar heeft de raad een motie ingediend om dorpshuizen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit als vervolg op de zonnepanelen op het gemeentehuis.

Het college heeft een voorstel gemaakt waarbij zelfs de provincie ook financiële steun toezegt.

Wij zijn dan ook blij met het voorstel dat er ligt, jammer dat Waskemeer er voor gekozen heeft om niet mee te doen.

Nijeberkoop is al aan het werk met geld vanuit SODO gelden van het vorig jaar .

Appelscha en Donkerbroek hebben vooralsnog andere plannen

Ook is het positief dat SODO (stichting dorpshuizen Ooststellingwerf) deze plannen steunt en als intermediair tussen gemeente en dorpshuizen dit project gaat begeleiden.

OoststellingwerfsBelang stemt volmondig in met dit voorstel en wenst alle dorpshuizen en diens vrijwilligers veel succes om de gemaakte plannen uit te voeren.

Verbetering fietspad Bokslootsweg Ravenswoud.- Fochtelooerveen

Er wordt aan de raad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor het stukje onverharde fietspad.

OoststellingwerfsBelang kan alleen maar instemmen met dit voorstel.

Intrekken Klachtenregeling Ooststellingwerf 2001, aanwijzen en benoemen klachtenfunktionaris.

De vergadering is begonnen met dit onderwerp en het gaat dus alleen maar over het benoemen van de klachtenfunktionaris en niet over zijn functioneren.

Het is belangrijk dat er een klachtenfunktionaris is waar de inwoners terecht kunnen.

OoststellingwerfsBelang stemt dan ook in met deze benoeming.

(Binnenkort komt er een moment waarop we inhoudelijk overleggen over de functie van de klachtenfunktionaris.)

Toestemming voor het plaatsen van noodlokalen bij de Kampus Oosterwolde

Het is mooi dat er zoveel jeugd hun opleiding start bij het Stellingwerf College. Daardoor is binnen het Stellingwerf College helaas wel een aantal jaren een tekort aan leslokalen.

Omdat de toekomst de prognose laat zien dat er over een aantal jaren minder leerlingen zullen zijn op het Stellingwerf College is het een prima idee om nu een aantal noodlokalen te plaatsen.

Motie van de Oppositie partijen over de contracten bij Caparis

OoststellingwerfsBelang maakt zich ook zorgen over de toekomst van de medewerkers van Caparis.

Echter er is een commissie hard aan het werk om voor deze medewerkers een passende oplossing te zoeken.

Voor OoststellingwerfsBelang is het dan ook te vroeg om met deze motie mee te gaan.