Deze avond is een vervolg op de raadsvergadering van gisteravond, er zijn te veel onderwerp deze maand om het in 1 avond te kunnen bespreken. Gisteravond zijn de onderwerpen over samenleving besproken:
  • Armoedebeleid
  • Contouren notitie gebiedsteams
  • Vrijwilligersbeleid en tegen prestatie
Dit was een heftige avond waarbij o.a. bij het onderwerp gebiedsteams de discussie hoog opliep en dan met name over het verzelfstandigen van de organisatie van de gebiedsteams. OoststellingwerfsBelang vind dit een goed uitgangspunt en heeft het voorstel dan ook gesteund. Immers zorg geef je niet vanuit het gemeentehuis.

Het vrijwilligersbeleid en de tegenprestatie ging vooral over dat als je vanaf 1 januari 2015 gebruik maakt van een bijstandsuitkering je een tegenprestatie zou moeten kunnen doen. Ook hier heeft OoststellingwerfsBelang mee ingestemd.

Het eerste onderwerp van vanavond is de  beheersverordening ” Motorcrossterrein Prikkedam” .
Dhr. Boonstra van de motorclub  (MCO) spreekt de raad toe. Veel leden van de motorclub en mensen uit Makkinga zijn aanwezig.
StellingwerfPlus, D66, en de PvdA dienen amendementen in voor uitbreiding van trainingsuren, parkeerplaatsen.
Het is een ongelooflijk moeilijke discussie waar 4 partijen belang bij hebben.
OoststellingwerfsBelang is van mening dat de motorclub recht van bestaan heeft en dat er gecrosst mag worden.
Maar OoststellingwerfsBelang is van mening dat we het voorstel zoals voorlicht ongewijzigd moeten aannemen en dan de komende tijd in overleg gaan of we de verdere wensen van de (MCO) kunnen inwilligen.
Veel fracties steunen het voorstel, hierdoor is er eindelijk na jaren duidelijkheid voor de motorclub en omwonenden over de wijze waarop de komende 10 jaar van het circuit gebruik kan worden gemaakt.

Na een korte pauze gaan we verder met het onderwerp:

  • Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied.
(Inmiddels zijn de bezoekers van de motorcross Prikkedam en de inwoners van Makkinga vertrokken)
Naar ons idee biedt deze nota heel veel mogelijkheden maar wij missen wel ons verkiezing onderwerp: minicampings mogen uitbreiden tot 25 plaatsen. Wij dienen hiervoor een amendement in. Het amendement wordt door het college overgenomen, hiermee is de mogelijkheid tot uitbreiding vastgelegd. Ook een 2-tal andere amendementen, respectievelijk 1 van D66 te weten de mogelijkheid tot uitbreiding bebouwingsvlak in het buitengebied en een amendement van de PvdA over het onder voorwaarden toestaan van trekkershutten en recreatieverblijven in- of naast voormalige agrarische objecten kunnen op onze steun rekenen en worden overgenomen/aangenomen.
De oppositie stemt, naar onze mening, gezien de discussie, onterecht, tegen het onderwerp, OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD voor, de Nota wordt dus vastgesteld.