Op deze middag wordt de eerste kaderbrief behandeld van de nieuwe coalitie, zoals samengesteld na de verkiezingen van maart 2014 en bestaand uit de partijen OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD.

De basis van de coalitie is een akkoord op hoofdlijnen waaruit het coalitieprogramma  met als thema “Samen Voortbouwen” is opgesteld.

De coalitie heeft de zelfde samenstelling als voor de verkiezingen, wel hebben er een aantal nieuwe raadsleden zitting genomen in de raad.

De samenstelling van het college (burgemeester en wethouders) is gelijk gebleven.

Zoals verwacht hebben de oppositie partijen best wel wat opmerkingen over deze kaderbrief. Veel op- en aanmerkingen zijn gericht op de gevolgde werkwijze en niet echt op het beleid.

De coalitie partijen kunnen zich (natuurlijk) vinden in de kaderbrief, voor OoststellingwerfsBelang is het van belang om het aantal toe te stane plaatsen op minicampings uit te breiden voor diegenen die dat graag willen en krijgen hiervan de toezegging van het college dat dit in het nieuw op te stellen bestemmingsplan buitengebied wordt geregeld.

Natuurlijk zijn de meningen over diverse onderwerpen verschillend, maar alle partijen lijken wel (redelijk) tevreden over de financiële situatie van de gemeente. Natuurlijk wil de ene partij het geld anders uitgeven dan een andere partij, maar één ding is zeker, je kunt het geld maar één keer uitgeven.

Zorg en samenleving is voor alle partijen een spannend onderwerp. Hoeveel komt er op de gemeente en zijn/haar inwoners af en hoe houden we de kwaliteit van zorg op het niveau zoals het nu is. Ook voor de medewerkers in de zorg zijn het spannende tijden.

De proef van de graskeien en de wegbelijning is zo geslaagd (zoveel positieve reacties van de inwoners) dat we eigenlijk vinden dat de pilot omgezet moet worden naar vaststaand beleid. Dit wordt door meerdere partijen ondersteund en ter plekke wordt een motie geschreven die door de volledige raad wordt aangenomen.

Rond 20.00uur sluit de voorzitter de vergadering. Er zijn komende week nog een aantal voorlichting/inspreekavonden over de sportaccommodaties, Masterplan Oosterwolde en de N381, dan begint het zomerreces.

Reces voor de raadsleden, dit betekent dat er geen vergaderingen zijn maar de ontwikkelingen in onze gemeente worden wel gevolgd. Ook zullen er fractieleden van OoststellingwerfsBelang op vakantie zijn, maar er zijn ook altijd een aantal leden bereikbaar en actief om lopende en actuele situaties en ontwikkelingen te volgen en te beoordelen.

Het volgend verslag zal rond september verschijnen.

Fijne zomer allemaal.