Vanavond de aftrap van 2 avonden raadsvergadering. Vanavond spitsen we ons toe op de onderwerpen van de commissie Samenleving, waarbij het per 1 januari inrichten van de gebiedsteams, het Armoedebeleid en de Nota vrijwilligerswerk en tegenprestatie de belangrijkste zijn.

OoststellingwerfsBelang gaat, na nog enige uitleg van de wethouder, akkoord met de Nota Armoedebeleid. Hoewel in de nota met name op de jeugd wordt ingezoomd wordt natuurlijk voor alle arme inwoners van onze gemeente geprobeerd de benodigde ondersteuniing te bieden.

OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat het voor onze inwoners op 1 januari helder is wat ze van de gemeente mogen verwachten, een kwalitatief goed ingerichte organisatie die berekend is op de uitdagingen waarvoor we de komende tijd komen te staan.  OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat de organisatie op een privaatrechtelijke wijze wordt ingericht, los van de gemeentelijke organisatie, dit levert slagkracht en een objectieve visie. OoststellingwerfsBelang stemt in met dit onderwerp.

De oppositie bij monde van de PvdA is zwaar gefrustreerd door de mening van het college en de coaltitie en dit wordt dan ook buitenproportioneel zwaar aangezet door de fractieleider van de PvdA. Erg jammer dat hier de Raad tekort wordt gedaan, daar waar het belangrijk is om het samen over de inhoud te hebben, niet of je gelijk krijgt ja- of nee. Uiteindelijk wordt breed ingestemd met de inhoud van het onderwerp, alleen over de wijze waarop de organisatie wordt ingericht blijven er verschillen van mening.

De Nota vrijwilligerswerk en tegenprestatie is wederom veel reden voor discussie. Met name de benaming vrijwilligerswerk als je verplicht wordt om een tegenprestatie te leveren als je een uitkering ontvangt wordt verschillend opgepakt. Ook de duur van de tegenprestatie 28 uren in 14 weken wordt als vel te laag ervaren. Het betreft hier echter een ondergrens waarbij het de bedoeling is om de vrijwilliger te bewegen uit zichzelf meer en langer vrijwilligerswerk te verrichten. Hiermee doen we recht aan het participeren van een ieder in onze samenleving en dat is goed voor al onze inwonders en voor onze gemeente. Ooststellingwerfs stemt in met de Nota.