Visie Sportaccommodaties 2015-2030

Een sportvisie die gebaseerd is op onderzoeken vanuit de gemeente, waar de sportvereningen volop op hebben ingesproken en vervolgens voor gesprekken met onze wethouder zijn uitgenodigd.

OoststellingwerfsBelang is van mening dat hetgeen wij nu hebben aan sportaccomodaties moet worden behouden. Ook mag de sport voor de sporters niet duurder worden. Het is nl. zo dat de voet- en korfbalvereningen geen afdracht naar de gemeente doen voor het gebruik van de velden. Ooststellingwerf is de enige gemeente die dit doet in onze regio. Laten we dit zo houden is ons uitgangspunt.

Een visie schrijven voor  15 jaar is een erg lange periode, daarom hebben wij voorgesteld om iedere 5 jaar een evaluatie te doen om te kijken hoe het er voor staat, zodat er eventueel kan worden bijgestuurd. Dit voorstel is door dor het college overgenomen.

Sporthal “De Boekhorst” heeft een grondige opknapbeurt nodig, dit gaat ook gebeuren. Na renovatie zal er geen beperking meer zijn voor het spelen van wedstrijden op hoog niveau.   Gelukkig zijn we ook in staat het zwembad van “De Boekhorst” te behouden. Immers het doelgroepen bad is voor velen van ons belangrijk. Dit geldt ook voor de zwembaden in Haulerwijk en Appelscha.

Er zijn een aantal vereningen die graag een kunstgrasveld zouden willen hebben, dit is begrijpelijk maar wij zijn van mening dat onderzoek heeft aangetoond dat kosten voor aanleg van  kunstgrasvelden heel hoog zijn en er vervolgens een hoge onderhoudspost bij komt. In onze strijd om alles zo veel mogelijk te behouden en de kosten in de hand te houden past dit dus niet. We willen de bestuurders van gemeente en verenigingen in de toekomst niet opzadelen met een erfenis in de vorm van enorm hoge lasten. Ook de verwachte bevolkingsamenstelling in de toekomst geeft aanleiding om geen rare sprongen te maken.

In tegenstelling tot eerdere voorstellen zullen de sportaccommodaties in principe niet worden geprivatiseerd. Behoud van de accommodaties geeft vooralsnog de garantie dat er ook in de toekomst op een betaalbare wijze sport in onze gemeente kan worden beoefend.

Een amendement om ontwikkelingen in Donkerbroek v.w.b. de realisatie van een multifunctioneel centrum af te wachten alvorens een beslissing te nemen over het wel/niet bouwen van een nieuwe sportaccommodatie steunen we van harte.

Verschillende amendementen van de oppositie om nogmaals onderzoek te doen naar een aantal zaken hebben we niet gesteund, we willen de vaart er in houden, aan de slag dus !