Deze vergadering staat, naast een aantal reguliere onderwerpen, vooral ook in het teken van het vaststellen van het raadsprogramma, de presentatie van het coalitieprogramma en de benoeming van de 4 nieuwe wethouders.

We beginnen echter met een 2 tal benoemingen van zowel  mevrouw A. Stolp  (PvdA) als de heer Y. Rooyenga (CDA) als commissielid.

Inhoudsopgave en route Visie Sociaal Domein

Arènda gaat dit onderwerp voor ons verwoorden en ondergaat de vuurdoop achter het katheder. Een goede bijdrage. Er is weinig discussie over, ook tijdens de commissiebehandeling bleek al dat veel partijen het eens waren over dit stuk. Het is een dynamisch document dat de komende jaren door ontwikkeld moet worden. We stemmen net als de andere partijen, voor.

Bestemmingsplan extra woonkavel Duistereweg te Oosterwolde

Op verzoek van D66 wordt het niet, zoals eerder in de commissie afgesproken een hamerstuk, maar een bespreekpunt

 

GroenLinks dient deze motie samen met Christen Unie in.

Het verzoek om de burgemeester te vragen aan de staatssecretaris mee te delen dat alle uitzettingen naar Afghanistan gestopt moeten worden, gaat ons te ver, we kunnen de situatie niet beoordelen en gaan er als raad ook niet over. We geven aan dat een aangepaste motie waarin we onze bezorgdheid over de kwestie uitspreken wellicht wel door ons gesteund zal worden. Ook een aantal andere fracties scharen zich achter onze opvatting. Het voorstel om de motie terug te trekken en op een later moment opnieuw in te dienen wordt door de indieners overgenomen.

Het Raadsprogramma:

Alle partijen stemmen in met het door de fracties opgestelde raadsprogramma, onze fractievoorzitter dankt een ieder voor de positieve inzet. Het raadsprogramma zal als basis voor het nieuwe coalitieprogramma worden gebruikt, waarbij het college het raadsprogramma gaat uitwerken in een uitvoeringsprogramma met financieel overzicht.

Benoeming en beëdiging van de wethouders:

Na stemming worden de 4 nieuwe wethouders beëdigd en benoemd. Het betreft:

Jouke Jongsma OoststellingwerfsBelang

Esther Verhagen OoststellingwerfsBelang

Fimke Hijlkema PvdA

Marcel Bos CDA

 

Na beëdiging worden de oud-wethouders bedankt, ze zijn nu formeel uit functie.

 

Benoeming raadsleden

In verband met het vrijvallen van een 3-tal raadslidfuncties vanwege wethouderbenoemingen worden ook Iveline Chimpireva van de PvdA en Niels van den Berg van OoststellingswerfsBelang nog benoemd als raadslid. Benoeming van onze kandidaat Edwin Meijerhof zal op een later moment plaatsvinden vanwege zijn verblijf in het buitenland.