Inspreker is dhr. Pos die zijn zorgen uit over de Decentralisatie.
Inspreker is dhr. van Zanten die spreekt over het centrumplan n.a.v. het agendapunt. Herontwikkeling Arriva -Dengo Locatie Oosterwolde
Inspreker is dhr. Witpeerd als voorzitter van promotie Oosterwolde het agendapunt. Herontwikkeling Arriva – Dengo locatie Oosterwolde

Extra ingekomen stuk gaat over de pilot met glasvezel in Langedijke. De raad is blij dat het gelukt is om deze pilot naar onze gemeente te halen en geeft akkoord voor een garantstelling.
Het eerste onderwerp gaat over de Tweede Marap , dit is een Financieel onderwerp waarop er natuurlijk verschillend inzicht is over hoe het uitgegeven wordt. Gelukkig is de financiële situatie van onze gemeente redelijk. OoststellingwerfsBelang stemt in met het voorstel.
Vaststellen bestemmingsplan ” Donkerbroek”                                                                                                                                                                                                               Door het verleggen van het trace van de N 381 bij Donkerbroek, onstaat er ruimte voor herinrichting aan de westzijde van Donkerbroek. OoststellingwerfsBelang hoopt dat de problemen rond de exploitatie van het bestaande benzinestation goed worden opgelost. Wij stemmen in met het vaststellen van dit bestemmingsplan dat de bouw van woningen aan de westzijde van Donkerbroek mogelijk maakt.
Herontwikkeling Arriva-Dengo locatie Oosterwolde

Het voorstel van het college is om op genoemde locatie geen toestemming te geven aan 2 ondernemers om een supermarkt te starten op deze locatie.
Voor OoststellingwerfsBelang gaat dit wat te kort door de bocht, wij vinden dat het nu geen goed moment is omdat eerst ruimte moet worden gegeven aan het vastgestelde Masterplan, waar wordt geprobeerd alles in een compact centrum te situeren. Nieuwe ontwikkelingen of inzichten moeten zo nodig kunnen leiden tot ontwikkeling van het Arriva Dengo terrein op de door de ondernemers voorgestelde wijze.
De wethouder zegt toe dat het inderdaad nu niet wordt toegestaan maar dat er in de toekomst, als er veranderde omstandigheden zijn,   ondernemers opnieuw kunnen komen met plannen die dan dan op basis van de nieuwe omstandigheden zullen worden beoordeeld.

Het is inmiddels 22.30 uur en alle onderwerpen zijn nog lang niet behandeld, besloten wordt om de resterende agendapunten volgende week woensdag 28 Oktober vanaf 19.00uur te behandelen voorafgaande aan de commissievergadering planning & control.