De Burgemeester heeft de petitie aangaande het kinderpardon ondertekend, daar zijn wij als raad content mee.

Christen Unie (CU) wide  nog graag reageren op het coalitie akkoord en doet dit uitgebreid nadat deze alsnog op de lijst van ingekomen stukken is geplaatst.

De CU geeft aan dat veel punten uit het akkoord hun aanspreken, maar daarnaast ook de nodige onderwerpen missen. Dat is natuurlijk vanuit hun standpunten gezien niet zo vreemd.  Daarnaast is oppositie voeren door de oppositie  waar ook de CU deel van uit maakt, bedoeld om de coalitie tegengas te geven en te proberen om de blik van coalitie en college  te verruimen en middels debat ook hun onderwerpen op de kaart te zetten en zo mogelijk uitgevoerd te krijgen.

Ook GroenLinks en D66 geven hun mening over het coalitie akkoord

Jammer dat dit nu nog in deze raadsvergadering besproken wordt en niet bij de vergadering waarin dit onderwerp geagendeerd was,maar de coalitie staat open voor alle meningen en adviezen.

Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarop vervolgens door het college een collegeprogramma wordt geschreven.

 

Lokaal Jeugd Beleid, 2014-2017

Het beleid ziet er wat ons betreft goed uit en wij stemmen daar dan ook mee in. De gehele raad steunt dit plan.

 

Ondersteuning vitalisering winkelcentrum Appelscha

In Appelscha staan een aantal winkels leeg en het zou mooi zijn dat er wat meer ontwikkeling komt voor heel Appelscha.

Het college voorstel ondersteunt de opgerichte stichting die hier actie op onderneemt en plannen maakt.

OoststellingwerfsBelang kan alleen maar instemmen met dit plan en is benieuwd naar de ontwikkelingen die dit initiatief gaan opleveren

 

De vergadering is vroeg afgelopen. 21.15 uur, zou dit een nieuwe trend zijn?