Inspreker is dhr. Zwart  ( Ecomunity Park)
Economische vitaliteit is een belangrijk kenmerk van Ooststellingwerf,
Ecomunity Park kan na vanavond van start en zal straks binnen de regio een belangrijke taak hebben in innovatie en samenwerking. Met als het goed is de komst van nieuwe bedrijven.
Dhr. Zwart dankt college, raad, gemeente en diens medewerkers voor de goede samenwerking en hoopt dat het park een impuls mag zijn voor de vitaliteit van Ooststellingwerf.

Dhr. van Rijn biedt, als voorzitter van de rekenkamercommissie een rapport aan over loonheffing en geeft uitleg.

Als belangrijkste onderwerpen zijn vanavond geagendeerd::

  1. Openstelling van winkels op zon- feestdagen:
Het voorstel is om de winkels/ ondernemers in onze gemeente de mogelijkheid te bieden om alle zondagen hun winkel open te mogen doen.
CU en de CDA dienen een amendement in waarin wordt voorgesteld om niet mee te gaan in dit voorstel en de situatie te laten zoals hij nu is. Dit is de mogelijkheid om de winkels 12 zondagen per jaar open te hebben.
OoststellingwerfsBelang vindt  dat de winkels de mogelijkheid mogen hebben om alle zondagen open te zijn.
Dit is minder regelgeving en laat de ondernemers vrij om zelf te bepalen wanneer zij de winkel open willen hebben.
Elke zondag open hoeft niet maar mag.
2. Herinrichting Stipeplein:
Het is de bedoeling dat onder andere het oude RABOBANK gebouw aan de Hoogegaardelaan door de gemeente wordt aangekocht om parkeerplaatsen te kunnen creëren op het Stipeplein.
Ook de toegangsweg van het Stipeplein zuid wordt ruimer van opzet.
OoststellingwerfsBelang vindt het een ontwikkeling waarbij de gemeente in dit geval goed faciliterend bezig is en waarbij tegelijkertijd ook de ondernemers  aan zet zijn om van het Stipeplein een mooi parkeer/winkelplein te maken.
3. Vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde Ecomunitypark:
Dhr. Zwart de grote inspirator  van dit park heeft ingesproken aan het begin van deze vergadering en OoststellingwerfsBelang sluit zich bij zijn woorden aan, we hebben hoge verwachtingen van dit rachtige initiatief, goed voor onze gemeente, onze inwoners en voor economische bedrijvigheid. Het voorstel tot vaststellen bestemmingsplan wordt raadsbreed aangenomen.