Als eerste wordt het winnende schilderij van onze koning bekendgemaakt.
Het schilderij van Anne de Jong is als winnaar uit de bus gekomen en zal de komende tijd in de raadszaal hangen.

We nemen afscheid van het portret schilderij van prinses Beatrix en heten Koning Willem-Alexander welkom.  We zijn blij dat er een schilderij hangt van een schilderes uit onze gemeente.
Onder degenen die hun stem hebben uitgebracht op de schilderijen is een rondvlucht boven ‘ t Loo gewonnen, deze is gewonnen door Marijke Ebbing.
Beide dames worden bij deze gefeliciteerd door OoststellingwerfsBelang.

Dhr. v Rijn van de rekenkamercommissie biedt de raad (het in eigen beheer gemaakte) onderzoeksrapport naar bouwleges aan.

De voorzitter van de raad neemt het rapport aan en stelt voor om het door de nieuwe raad te laten behandelen.

Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Integraal Kind Centrum.
OoststellingwerfsBelang vind een IKC een prima ontwikkeling maar is wel van mening dat het geld wat beschikbaar is ook het maximale bedrag is wat er voor gebruikt mag worden. De wethouder geeft aan dat het beheer van het geld bij Comperio is en dat dit gereserveerde bedrag het bedrag is waar het IKC van gebouwd moet worden.

Zienswijze ontwerp-begroting 2014 Fumo

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling waarbij wij als  een van de OWO gemeenten blij zijn dat we een zienswijze hebben kunnen indienen.

Wijzigingsbesluit voor leges reisdocumenten en identiteitskaart
Landelijk is deze regeling vastgesteld dus we kunnen niet anders dan meegaan.
Een voordeel zit er wel in, de geldigheid van het het paspoort wordt nu van 5  naar 10 jaar verlengd.
Verlenging benoeming  leden Rekenkamercommissie

Beide kandidaten worden benoemd

Motie  van Christen Unie en Stellinwerf Plus
Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten
Deze werkwijze wordt al gehandhaafd dus trekken de indieners de motie terug.

Motie van D66 en PvdA
Gelijke behandeling van burgers en bewonerscomite
In Oosterwolde Zuid is er  als proef gemeentelijke ondersteuning bij het opruimen van hondenpoep. In Oosterwolde Noord ontvangt men deze ondersteuning niet. Oosterwolde Noord wist van deze ongelijkheid maar besloot toch om dit werk vrijwillig te doen en dit te financieren uit het dorpsbudget.

Omdat er sprake is van een proef en deze nog niet is geevalueerd is er ons inziens geen sprake van ongelijkheid en stemmen daarom tegen de motie. De  motie wordt door een meerderheid van de raad afgewezen.

 

De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten.