Als eerste wordt dhr. Bart Polpe benoemt als vervangend raadslid voor de PvdA.  Dhr ter Heide heeft tijdelijk ( 16 weken) i.v.m ziekte voor deze periode afstand gedaan van zijn raadslid functie.

Vervolgens worden de  nieuwe opvolgers benoemd van alle politieke partijen voor OoststellingwerfsBelang zijn dat Edwin Meijerhof en Niels van den Berg.

Na de plechtigheden en felicitaties gaan we beginnen met de onderwerpen die op de agenda staan.

Notitie Participatie

Onze inbreng:

Voorzitter,voor ons ligt het stuk Participatie.

De gemeente doet een steeds groter beroep op de eigen kracht van de inwoner en van de samenleving. De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van de inwoners. In de Notitie Participatie Ooststellingwerf wordt het belang van het samenvoegen van beide hiervoor genoemde ontwikkelingen goed onderbouwd. Het heet niet voor niets: ‘Samen aan de slag’. OoststellingwerfsBelang is een partij die dit vanaf zijn oprichting al door zijn bloed heeft stromen, wij zullen dan ook deze notitie van harte ondersteunen en het benodigde participatiebudget  vrijgeven. Wij roepen bij deze dan ook de burgers op om met initiatieven te komen en we roepen het College op om in samenwerking met de ambtenaren, de initiatieven met open armen te ontvangen en daar waar nodig te facilitairen en financieel te ondersteunen. Durf los te laten, laat een ieder in zijn waarde, laat inwoners die niet mee willen doen daarin vrij. Houdt de draagkracht en draaglast van de inwoners daarbij wel in evenwicht. Houdt de gemeenteraad op de hoogte en betrek ons in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen: Immers Participatie in Ooststellingwerf, doen we samen!  Alle partijen zijn het eens met het voorliggende voorstel er wordt dan ook unaniem voor gestemd.

Visie Sociaal Domein

Dit onderwerp is meegenomen vanuit de oude raad, die raad heeft in januari besloten dat dit onderwerp voor de nieuwe raad was omdat de nieuwe raad er mee kan starten. Vorige week is er een voorlichting avond over geweest en dat heeft voor ons allen veel duidelijk gemaakt. We kunnen dan ook instemmen met dit stuk dat de strekking heeft om de schotten weg te nemen tussen alle beleidsstukken, waarmee je ondervangt dat de ene regeling de ander tegenwerkt.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Het aangekondigde vertrek van de Noorse gevangenen uit de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Als deze gevangen vertrekken uit Veenhuizen, is dit een groot risico voor de werkgelegenheid in onze gemeente. We roepen het college dan ook op om bij de minister aan te geven dat wij verzoeken om de gevangenis weer te vullen met Nederlandse gevangenen. Deze motie wordt op 18 april besproken in de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe en maandag 23 april wordt hij overhandigd aan minister Dekker.