PvdA stelt in pers bestuurlijke openheid coalitie aan de kaak, de pot verwijt de………

Dit geldt zeker voor de PvdA. In 2006 stapte OoststellingwerfsBelang  uit de coalitieonderhandelingen omdat onder leiding van de PvdA de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvonden. Eén van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen en standpunten van OoststellingwerfsBelang was- en is openbaarheid van bestuur. Geen politiek achter gesloten deuren, tenzij de belangen van de  gemeente, groepen of personen geschaad kunnen worden. OoststellingwerfsBelang zette zichzelf hiermee buiten het politieke spel, 4 leerzame jaren in de oppositie volgden. In 2010 maken de inwoners van Ooststellingwerf bij de verkiezingen nogmaals duidelijk dat ze OoststellingwerfsBelang aan het roer willen zien.

OoststellingwerfsBelang  krijgt zodanig veel stemmen dat zij als grootste partij uit de verkiezingen komen.

Volgens goed gebruik kunnen hierdoor de onderhandelingen onder leiding van OoststellingwerfsBelang worden gevoerd.

Het uiteindelijk gesloten coalitieakkoord tussen  OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD maakte een einde aan een bijna sinds mensenheugenis aanwezige collegevorm met daarin de PvdA in Ooststellingwerf.

De PvdA buiten uit het centrum van de macht, dat was even slikken!

Politiek gezien echter een zegen, immers vanaf de vorming van de coalitie  OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD werd de politiek in Ooststellingwerf echt openbaar, er kwamen inspraakavonden, meedenksessies, de wethouders en ambtenaren gaan de gemeente in, plaatselijke belangen worden betrokken bij het gemeentelijk beleid, raadsleden zijn aanspreekbaar, de inwoners worden- en voelen zich gehoord.

Dat deze ommezwaai in het bestuurlijk apparaat door de inwoners wordt gewaardeerd, kun je afleiden uit de verkiezingen afgelopen voorjaar. Ondanks de nodige economische tegenslagen en het nemen van moeilijke beslissingen met vaak nadelige  financiële gevolgen voor de inwoners, krijgen we weer volop stemmen en dus het vertrouwen van de kiezers.

Bij het maken van beleid en dat is wat de gemeenteraad en B&W doen, kun je er niet omheen dat je over alle informatie die je hebt onderling af en toe een brainstorm avond moet hebben. Om deze binnen de gemeenteraad zo open mogelijk te bespreken (waar ook over personen en financiën gesproken wordt) is het voor beeld- en meningsvorming goed om dit in beslotenheid te doen. Immers als gemeenteraad kun je alleen beslissingen nemen als je volledig geïnformeerd bent.

Dat de PvdA bij deze avonden niet aanwezig wil zijn is jammer voor de kiezers die op hun partij gestemd hebben. De PvdA neemt op deze manier besluiten zonder van alle ins- en outs op de hoogte te zijn, het zal je stem maar zijn die op deze wijze gebruikt wordt.

Of hun kiezers dit besluit waarderen weten we over 4 jaar, het lijkt er meer op dat de PvdA nu op een statement uit is en de inhoud niet meer belangrijk vind.

OoststellingwerfsBelang vraagt zich overigens af of de 2 raadsopvolgers van de PvdA deze werkwijze ook gaan volgen, wellicht komen deze wel bij de besloten vergaderingen? Er wordt immers alleen gesproken over de vierkoppige fractie. Zegt dit iets over de verhoudingen en werkwijze binnen de PvdA?

We zullen het zien, laten we hopen dat de PvdA op termijn kiest voor de belangen van de inwoners, waaronder ook hun kiezers, door constructief deel te nemen aan de besluitvorming over de vele belangrijke onderwerpen die de komende 4 jaren op de agenda staan.

Niet voor niets heet het coalitieprogramma: “Samen voortbouwen”, hier is ook een inhoudelijk goede inbreng van de PvdA meer dan welkom!