Deze vergadering is ingelast omdat er een beslissing genomen moet worden over een eventuele ambtelijke samenwerking met de andere 2 gemeenten ( Weststellingwerf/Opsterland)

Ook in Weststellingwerf en Opsterland is vanavond een raadsvergadering over dit onderwerp.

Het onderwerp dat besproken wordt heeft veel betrekking op de organisatie van onze gemeente en daarom kan burgemeester Oosterman de vergadering niet voorzitten. Normaal zou dit overgenomen worden door dhr. Jan Oosterloo van het CDA maar hij wil vanavond graag het woord voeren.

De inbreng van OoststellingwerfsBelang zal gedaan worden door Wolter Slager dus is het geen probleem dat Henk de voorzitter wordt en dan ook even de burgemeesters ketting om krijgt.

De burgemeester opent de vergadering en zet eerst de verslaggever van ODRIE , Hendrik Betten in het zonnetje met een bloemetje omdat hij stopt als verslaggever van de raadsvergaderingen.

Samenwerken doen we al met de anderen gemeenten, er is echter geen vissie opgesteld waarom we dit doen. Wel blijkt dat samenwerken zeker zoals het met de 3 D’s is gedaan prima werkt. Iedere gemeente kan toch zijn eigen beleid uitvoeren maar het inkopen van zorg kan gezamenlijk.

Wat OoststellingwerfsBelang betreft mag er een visie geschreven worden voor de 3 gemeenten. Mede ook omdat medewerkers van de gemeenten graag willen weten hoe het in de toekomst gaat worden.

PvdA, GroenLinks, Christen Unie, D66, dienen een amendement in, ( dit amendement wordt ook in de gemeente Weststellingwerf ingediend, of in Opsterland ook deze wordt ingediend weten we niet)

In dit amendement wordt gevraagd om eerst een visie in- en over de eigen gemeente te maken.

Voor ons is dat niet nodig, wat ons betreft mag het college een visie opstellen waarover we dan kunnen gaan praten/discuseren.

Tijdens de vergadering blijkt dat Weststellingwerf en Opsterland allebei een ander idee hebben over het opstellen van een visie.

Wij stemmen in met het raadvoorstel en wachten af wat er uit het gezamelijk overleg komt dat de 3 burgemeester over dit onderwerp gepland hebben staan.