De verkiezingen zijn geweest en OoststellingwerfsBelang is er goed uitgekomen. Ja, na de verkiezingen in 2010 hadden we 7 zetels en nu 6 dat lijkt een verlies maar we denken er toch wat anders over. Van de 7 zetels in 2010 zijn we in 2012 een tweetal zetels verloren na onenigheid in de fractie.  We bleven met 5 zetels over in de gemeenteraad. De coalitie met daarin OoststellingwerfsBelang heeft de ingezette koers echter weten vast  te houden en de raadsperiode tot een goed einde gebracht. Dat we nu weer 6 zetels in de gemeenteraad hebben is voor ons een teken van vertrouwen van de kiezer. Dit vertrouwen in ons willen we ook de komende 4 jaren weer proberen waar te maken. U mag het zelf invullen:  Hebben we verloren of gewonnen!

Ongelooflijk blij zijn we natuurlijk wel met deze uitslag, dank voor uw stem.
De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn begonnen. Dhr. Jan Hamstra heeft de taak van informateur voor ons op zich genomen en gaat nu met alle andere politieke partijen in gesprek over hun wensen.
De spanning van de verkiezingen zijn voorbij maar ook het vervolg blijft spannend. We hopen dat er snel een nieuwe coalitie kan worden geformeerd zodat we weer verder kunnen met de lokale politiek. Er komen zoveel veranderingen in de zorg op ons af dat er geen kostbare tijd verloren mag gaan. Ook de ontwikkelingen in Appelscha, de N381, de sportaccomodaties en het centrum plan zijn niet gebaat bij stilstand in de politieke arena. Wij zijn er klaar voor en gaan proberen ons beste beentje voor te zetten.

 

OoststellingwerfsBelang doet meer dan campagne voeren

Tussen alle campagne akties door heeft OoststellingwerfsBelang ook tijd vrijgemaakt om op uitnodiging van de Christen Unie afdeling Oosstellingwerf een bezoek te brengen aan zorgboerderij ”De Flint” , waar na een presentatie over de zorgboerderij en de bijbehordende specifieke problemen en uitdagingen met 2e kamerlid Joel Voordewind gediscussieerd werd  over de op de gemeente af komende (jeugd)zorgtaken. In 2015 worden deze taken door het rijk overgedragen aan de gemeentes. Veel stof tot nadenken.

Na deze bijeenkomst liet de leden van ChristUnie afdeling Ooststellingwerf ons weten dat ze die ochtend op de Zwetteweg in Haule strepen hadden getrokken om zo hun standpunt over belijning op de weg kenbaar te maken.
Nou OoststellingwerfBelang steunt deze strepen aktie van harte !!  Strepen op de weg geeft een beter wegbeeld, zeker met mist en regen. Dit geeft de weggebruikers een veiliger gevoel en goed zicht bevorderd de veiligheid !

Woningbouw mogelijk maken in alle dorpen, daar staan we voor! Vandaag is de aftrap gegeven voor nieuwbouw in Langedijke.

Een lang gekoesterde wens van de inwoners van Langedijke en 1 van de speerpunten van OoststellingwerfsBelang is vandaag gerealiseerd: Er kan weer gebouwd worden in Langedijke, de bouwstraten en leidingen worden aangelegd ! “Voor Mekaar”