Dorpshuis Haule na een grondige renovatie heropend. Wat een prachtig resultaat!

Haule laat zien hoe we als dorpen, ondanks alle berichten over  krimp, economische malaise etc toch samen de leefbaarheid op het platteland weten te behouden. Inzet van vele vrijwilligers en bijdragen van gemeente en diverse fondsen zorgen voor weer een stukje promotie van wonen op het platteland. Gefeliciteerd allemaal!