Vanavond, 26 mei, hebben een aantal raadsleden een voorlichting met betrekking tot de vorming van een IKC (Integraal Kind Centrum) bezocht in het Stellingwerf College te Oosterwolde.

We kregen uitleg over hoe het proces tot nu toe is verlopen en wat ouders en kinderen de komende tijd kunnen verwachten.
In 2006 is reeds de eerste aanzet om nieuwbouw op de locatie “tussen de singels” te realiseren gestart, dit bleek niet haalbaar. Vervolgens is de optie renovatie “tussen de singels” onderzocht, ook dit bleek niet haalbaar omdat meerdere scholen in Oosterwolde Noord aan groot onderhoud toe waren.
6 jaar na het eerste raadsbesluit over onderzoek naar nieuwbouw “tussen de singels” kwam het idee voor het ikc op locatie “tussen de singels” ter tafel. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad besloten tot de oprichting van een IKC op de huidige locatie van OBS Oostenburg en de budgetten hiervoor vrijgemaakt.

Een geweldig mooi initiatief tussen Comperio en gemeente Ooststellingwerf.
Kinderopvang Voor dag en dou, peuterspeelzaal, OBS Oostenburg en OBS Tussen de Singels gaan hierin samenwerken.
Ook ouders worden betrokken bij de fusie d.m.v. Koffieochtenden
We kregen een mooie situatieschets over het nieuwe gebouw. Tijdens de verbouwing zullen de kinderen van de Oostenburg school en kinderopvang Voor dag en dou tijdelijk ondergebracht worden op een andere locatie. Er wordt in de nabije omgeving naarstig gezocht naar passende ruimte, voor de zomervakantie is hier zo goed als zeker duidelijkheid over.
Ook de verkeerssituatie wordt meegenomen in de ontwikkelplannen.
De verwachting is dat vanaf de start van de bouw het ongeveer 1 jaar gaat duren tot dat het IKC in gebruik kan worden genomen.

Een initiatief dat naar onze verwachting een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan het onderwijs van de toekomst.