26 januari 2016 OoststellingwerfsBelang maakt duidelijke keuze voor zelfstandige gemeente Ooststellingwerf

Daar waar de PvdA, D66 en Groen Links alles uit de kast halen om Ooststellingwerf zo snel mogelijk te laten fuseren met andere gemeenten, willen wij een volledige zelfstandigheid van onze gemeente behouden. Samenwerking zoals nu met Opsterland en Weststellingwerf dient te worden voortgezet en vervolmaakt, maar ieder met een eigen beleid en behoud van eigen identiteit. We zijn een financieel gezonde gemeente, die goed bereikbaar is voor- en luistert naar  onze inwoners  en ondernemers. Dit is een groot goed en zullen we als lokale partij zo lang als mogelijk blijven verdedigen. Ook Stellingwerf Plus en Christen Unie hebben dezelfde koers. CDA en VVD willen op termijn een heroverweging, maar zijn vooralsnog voor voortzetting van de huidige vorm van samenwerking.  De fusieplannen van de landelijke partijen worden natuurlijk mede gevoed door het op deze wijze kunnen uitschakelen van de voor hen zo lastige- en stemmen kostende lokale partijen.  Wij gaan niet voor eigen gewin, maar voor het belang van Ooststellingwerf, zijn inwoners en ondernemers !