Aan de hand van een presentatie door projectleider Werner Brouwer, projectleider project Zuidlanden te Leeuwarden werden de aanwezige raadsleden, bouwondernemers, vertegenwoordigers CCO en plaatselijke belangen, meegenomen in de wijze waarop er in de gemeente Leeuwarden momenteel een wijk wordt gebouwd. Kleinschalige uitgifte van percelen waarbij er in samenwerking met¬†¬†projectleider, gemeente en ondernemers op een zeer innovatieve wijze wordt geprobeerd om bouwen, kopen en zelfs verhuren mogelijk te maken , onder andere door de risico’s te delen en elkaar uit te dagen tot resultaat. Wellicht dat dit model onze gemeente in de toekomst kan helpen om de woningbouw vlot te trekken.