Home

Welkom op OoststellingwerfsBelang, de lokale partij van Ooststellingwerf

                                 U kunt op deze site allerlei ontwikkelingen uit de gemeente Ooststellingwerf volgen waarbij onze partij betrokken is.

We willen U dan ook uitnodigen onze site regelmatig te bezoeken.  

Vergeet U vooral niet de pagina's "Nieuws" en "Nieuws uit de Raad" en uiteraard de maandelijkse nieuwsbrief in het tabblad publicaties 

Fractie2.jpg

Bovenstaand onze raadsleden in deze raadsperiode. Van links naar rechts :

 Roel de Boer (raadslid), Jenny Dolsma ( raadslid en fractiesecretresse), Wolter Slager ( raadslid), Henk Dongstra (fractievoorzitter), Wolter Donker ( raadslid), Jenne Hummel (raadslid).